Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Candid
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του έργου του Foundation Center, το οποίο προωθεί την έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με σκοπό την προαγωγή γνώσης γύρω από τη φιλανθρωπία, ενώ παράλληλα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο κοινό σε πληροφορίες σχετικές με τους δωρεοδότες και τα έργα φιλανθρωπίας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2015
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2012
Ηνωμένες Πολιτείες