Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Campfire Innovation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Campfire Innovation, έργο της οποίας αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων για τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σκοπός, η ανθρωπιστική βοήθεια να παρέχεται με τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό, γερά θεμελιωμένο στην πραγματικότητα.