Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Brooklyn Defender Services

Οργανισμός
Brooklyn Defender Services
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει την Πρωτοβουλία Οικογενειακής Υποστήριξης του οργανισμού Brooklyn Defender Services, ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που παρέχει υπηρεσίες σε φυλακισμένους γονείς και τις οικογένειές τους, από πριν την κάθειρξή τους μέχρι και την επανένταξή τους στην κοινωνία.