Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Bronx Museum of the Arts

Οργανισμός
Bronx Museum of the Arts
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Bronx Museum of the Arts στο πλαίσιο του έργου του μουσείου που αποσκοπεί στην εμπλοκή διαφορετικών ειδών κοινού με τη σύγχρονη τέχνη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2009
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2005
Ηνωμένες Πολιτείες