Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
British Racing School
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Η δωρεά παρέχει υποστήριξη για την κατασκευή μιας μονάδας στέγασης και για σχετικές εργασίες ανακαίνισης, που θα δώσουν τη δυνατότητα στη British Racing School να επεκτείνει τις δραστηριότητές της για την παροχή στέγης, κατάρτισης και θέσεων εργασίας σε νέους που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν επαγγελματική πορεία στον κλάδο.