Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

British Memorial Garden Trust, Inc.

Οργανισμός
British Memorial Garden Trust, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του Δείπνου του Queen Elizabeth II September 11th Garden, που τιμά με τον επιμνημόσυνο κήπο του τους Βρετανούς υπήκοους και πολίτες της Κοινοπολιτείας που υπήρξαν θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2015
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2013
Ηνωμένες Πολιτείες