Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Books for Kids Foundation

Οργανισμός
Books for Kids Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Books for Kids, με στόχο την ενίσχυση της πρώιμης φάσης ανάγνωσης και αλφαβητισμού, εξασφαλίζοντας σε μη προνομιούχες οικογένειες και παιδιά που ζουν σε δομές αστέγων την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, καθώς και σε υπηρεσίες καθοδηγούμενης ανάγνωσης ιστοριών και παραμυθιών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location