Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Beyeler Museum AG (1)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελβετία
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2024
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελβετία
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη έκθεσης του έργου του Matisse στο Fondation Beyeler, με τίτλο Invitation to the Voyage.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ελβετία
Τέχνες & Πολιτισμός
2015
Ελβετία