Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Best Buddies International

Οργανισμός
Best Buddies International
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη των προγραμμάτων του Best Buddies, μιας παγκόσμιας κίνησης εθελοντών που δημιουργεί ευκαιρίες για τη φιλία, την επαγγελματική αποκατάσταση, την ηγετική ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες, στις Η.Π.Α. και την Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2023
Ηνωμένες Πολιτείες