Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
BeatBullying
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για την εφαρμογή του προγράμματος CyberMentors Europe στην Ελλάδα- μια ευρωπαϊκή αναπαραγωγή του κεντρικού προγράμματος του BeatBullying από το Ηνωμένο Βασίλειο- που προσεγγίζει και εκπαιδεύει μαθητές και νέους προκειμένου λειτουργήσουν ως μέντορες και να παρέχουν υποστήριξη στους συνομήλικούς τους.