Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Barnard College
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος STEAM in the City, με σκοπό την παροχή καθοδήγησης πάνω στις καλύτερες πρακτικές διδασκαλίας της φυσικής και άλλων επιστημών STEAM σε εκπαιδευτές από την προσχολική βαθμίδα έως την όγδοη τάξη προκειμένου να αυξηθεί η ποικιλία στους τομείς STEAM.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες