Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Bag Books
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της θέσης του συντονιστή εθελοντών του οργανισμού για τρία χρόνια, με σκοπό την ενίσχυση της εμπλοκής των εθελοντών και τη διευκόλυνση των μαθημάτων χειροτεχνίας σε σχολεία και κέντρα ημέρας προκειμένου να ενδυναμωθούν οι ζωές ατόμων με νοητικές αναπηρίες.