Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
ATD QUART MONDE
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2003
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Η δωρεά παρέχει υποστήριξη για την ανακαίνιση του Διεθνούς Κέντρου Κατάρτισης (International Training Center) στο Πιερλέ, σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που αφορούν άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Το Κέντρο μπορεί να στεγάσει έως 150 άτομα και λειτουργεί ως χώρος παροχής σεμιναρίων, συναντήσεων και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2000
Γαλλία