Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Association Frateli
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη χρηματοδότηση του νέου πιλοτικού προγράμματος «New Talents» (Νέα Ταλέντα). Ο οργανισμός Association Frateli ιδρύθηκε το 2004 και έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, μέσω προγραμμάτων καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων που προσφέρονται σε μαθητές υψηλών επιδόσεων από μη προνομιούχα υπόβαθρα.