Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
ArtsPool, LLC
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τον διαμοιρασμό των κεφαλαίων που έχουν συγκεντρωθεί για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών πολιτιστικών οργανισμών, μέσω της Πρωτοβουλίας Accountable Communicaton, προκειμένου να μπορούν να αφιερωθούν στον καλλιτεχνικό τους προγραμματισμό.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2019
Ηνωμένες Πολιτείες