Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
ArtsConnection, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του θεατρικού προγράμματος Spectrum Musical Theater του οργανισμού ArtsConnection, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Υόρκη. Σκοπός, η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ενεργούς μάθησης και η υποστήριξη της συναισθηματικής, κοινωνικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης των παιδιών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2012
Ηνωμένες Πολιτείες