Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Artists Space
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της νέας στέγης του Artists Space στη διεύθυνση 80 White Street, όπου ο οργανισμός θα συνεχίσει το έργο του για την προώθηση του διαλόγου στη σύγχρονη κουλτούρα παρέχοντας άμεση στήριξη σε πειραματικούς καλλιτέχνες και συγγραφείς.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2015
Ηνωμένες Πολιτείες