Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Φιλολογίας

Οργανισμός
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία Οργανισμού
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού