Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Αρχείο Οικογενείας Κουνάδη

Οργανισμός
Αρχείο Οικογενείας Κουνάδη
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού μουσείου με βάση το πλούσιο υλικό του Αρχείου Κουνάδη, ενός από τα καλύτερα οργανωμένα αρχεία της αστικής παραδοσιακής μουσικής στην Ελλάδα από το 1900 έως το 1960.