Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Anouk Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελβετία
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη δημιουργία τοιχογραφιών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στην πτέρυγα εφήβων του νοσοκομείου Dona Estefânia στη Λισαβόνα, καθώς και στο Νοσοκομείο Παίδων Dr. Victor Gomoiu στο Βουκουρέστι. Οι τοιχογραφίες ζωγραφίζονται σε συνεργασία με τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό με σκοπό την ευημερία και την ενίσχυση της συμμετοχής στην κοινότητα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2013
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2011
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2009
Πολλαπλές