Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Animal Respect Aegina
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2006
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κατασκευή εικοσιτεσσάρων περιφραγμένων χώρων διαμονής για νεαρά σκυλιά προκειμένου η οργάνωση Animal Respect Aegina να είναι σε θέση να παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες, όπως περίθαλψη, αποπαρασίτωση και στείρωση, για περισσότερα ζώα στο νησί.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2006
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2004
Ελλάδα