Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών

Οργανισμός
Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα με σκοπό την επανακατηγοριοποίηση και την τοποθέτηση τικετών RFID στα υλικά των βιβλιοθηκών και των αρχείων της, προκειμένου να διευκολύνει τη δουλειά ακαδημαϊκών από όλον τον κόσμο.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2011
Ελλάδα
Παιδεία
2009
Ελλάδα