Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

American Museum of Natural History

Οργανισμός
American Museum of Natural History
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2003
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει το Constantine S. Niarchos Scientific Expedition Fund, το οποίο επιτρέπει στους ερευνητές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Αμερικής να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να διεξάγουν επιτόπια έρευνα, συμβάλλοντας στην ανθρώπινη γνώση για τον φυσικό κόσμο.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2012
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
1999
Ηνωμένες Πολιτείες