Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

American Friends of The Jewish Museum of Greece

Οργανισμός
American Friends of The Jewish Museum of Greece
Τοποθεσία Οργανισμού
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη της εκδήλωσης Damaskinos Awards Dinner Gala, καθώς και του έργου του οργανισμού για την παροχή υποστήριξης στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος.