Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Allelo
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Γκάνα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Δωρεά για τη στήριξη του εγχειρήματος Handmade School με σκοπό την κατασκευή μέρους ενός σχολικού συγκροτήματος στην αγροτική κοινότητα Abetenim στην Γκάνα.