Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
ALIMA USA
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για την παρακολούθηση περιστατικών COVID-19 και των μέτρων βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις υγείας, την ανάπτυξη δυνατοτήτων σχετικά με τη διαχείριση κρίσιμων κρουσμάτων, τη μείωση της μετάδοσης στην κοινότητα ανάμεσα στις ευπαθείς ομάδες και την έναρξη των εμβολιασμών σε 12 χώρες στην Αφρική, όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2020