Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Ajuda de Mae
Τοποθεσία Οργανισμού
Πορτογαλία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Πορτογαλία
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Mobile School Project, το οποίο παρέχει βοήθεια σε νέες μητέρες που δεν έχουν λάβει παραδοσιακή παιδεία προκειμένου να ολοκληρώσουν το βασικό κομμάτι της σχολικής εκπαίδευσης και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους, για τις ίδιες και τα παιδιά τους.