Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
AIDES Nice
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανακαίνιση των νέων εγκαταστάσεων της οργάνωσης προκειμένου η τελευταία να αναπτύξει τις δυνατότητες του έργου της με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, θεραπευτικών συζητήσεων, ομαδικής υποστήριξης, γευμάτων και άλλων δραστηριοτήτων σε άτομα που ζουν με HIV/AIDS.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Γαλλία