Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
AHEPA Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη υποτροφιών για το πρόγραμμα Journey to Greece, το οποίο στέλνει φοιτητές από τις Η.Π.Α. σε διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να μελετήσουν και να κερδίσουν επιπλέον διδακτικές μονάδες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2014
Ηνωμένες Πολιτείες