Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Age UK
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Τρίτη και τέταρτη ηλικία (+65)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Online at Home, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε σχεδόν 300 ηλικιωμένους που βρίσκονται κλεισμένοι στο σπίτι να εξοικειωθούν με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο, στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού για την παροχή στήριξης και άλλων υπηρεσιών σε ηλικιωμένα άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Ηνωμένο Βασίλειο