Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
ActionAid Ελλάς
Τοποθεσία Οργανισμού
Χολαργός, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει ένα πιλοτικό μονοετές πρόγραμμα για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα μέσω του Action Finance Initiative Hellas, μιας από κοινού πρωτοβουλίας ανάμεσα στον οργανισμό μικροχρηματοδότησης Adie και την ActionAid Hellas. Η δωρεά καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα, την εκπαίδευση, την επέκταση δυνατοτήτων, καθώς και τις υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2018
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα
Παιδεία
2013
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Γκάνα
Παιδεία
2008
Ελλάδα
Παιδεία
1999
Πολλαπλές