Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

5th Elementary School of Chios

Οργανισμός
5th Elementary School of Chios
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
1998
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση του σχολικού κήπου, προκειμένου να ενισχυθεί η εκπαίδευση των μαθητών του.