Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

4ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας-Ξενιτίδειο

Οργανισμός
4ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας-Ξενιτίδειο
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2007
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού, βιβλίων και άλλων διδακτικών υλικών για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας με σκοπό το σχολείο να παρέχει βελτιωμένη εκπαίδευση στους περισσότερους από διακόσιους μαθητές του.