Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ)

Οργανισμός
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ)
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανακαίνιση και την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας με σκοπό την καλύτερη φροντίδα των ασθενών του.