Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

112ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Οργανισμός
112ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό το 112ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών να υποστηρίξει καλύτερα περισσότερους από εκατό μαθητές.