Υπουργείο Πολιτισμού - Επιτροπή Συντηρήσεως του Ναού Επικουρίου Απόλλωνος