Υπουργείο Πολιτισμού - Επιτροπή Συντηρήσεως του Ναού Επικουρίου Απόλλωνος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Υπουργείο Πολιτισμού - Επιτροπή Συντηρήσεως του Ναού Επικουρίου Απόλλωνος