Υπουργείο Πολιτισμού - 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων