Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π.

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση για τη διοργάνωση της έκθεσης «Αποτυπώματα 2012», η οποία θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2012 στο Μουσείο Βορρέ. 

Η έκθεση θα παρουσιάσει πίνακες που δημιουργήθηκαν από τη συμμετοχική συνεργασία ανάμεσα σε παιδιά προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  και παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.  Ο κύριος στόχος της έκθεσης είναι να αναπτύξει φιλικές σχέσεις και αλληλοκατανόηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό, αφενός, να δώσει φωνή σε ευπαθείς ομάδες ανθρώπων και, συγκεκριμένα, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρία, παιδιά που δουλεύουν στους δρόμους και εγκαταλειμμένα παιδιά και, αφετέρου, να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά.