Συναγωγή Εtz Hayyim

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την επέκταση του προγράμματος εκπαιδευτικής προσέγγισης του οργανισμού της Συναγωγής Etz-Hayyim.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Συναγωγής Etz Hayyim ιδρύθηκε το 2010, με στόχο τη λειτουργία της ομώνυμης Συναγωγής στα Χανιά, η οποία ανακατασκευάστηκε το 1999. Βασικός σκοπός της συναγωγής είναι να λειτουργεί ως ένας τόπος προσευχής, περισυλλογής και συμφιλίωσης για τους ανθρώπους όλων των θρησκειών.