Σύλλογος των εν Αττική Πεδινιωτών Λήμνου ο 'Αγιος Ιωάννης Πρόδρομος