Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών – Κ.Ε.Φ.Ι