Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την υποστήριξη των αστέγων στην Ελλάδα