Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»