Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε.