Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών