Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης –