Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Παιδοψυχιατρική Μονάδα