Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Δερματολογική & Αφροδισιολογική Κλινική – Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της αγοράς συσκευής Oπτικής Tομογραφίας Συνοχής (OCT), η οποία πρόκειται για μη-επεμβατική μέθοδο επιβεβαίωσης διαγνώσεων δερματολογικών όγκων. 

Η Δερματολογική και Αφροδισιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1990. Η κλινική αυτή τη στιγμή υποδέχεται 45.000 ασθενείς ετησίως. Προσφέρει, επίσης, προγράμματα εξειδίκευσης για φοιτητές ιατρικής κάθε χρόνο, και λαμβάνει μέρος σε διεθνώς αναγνωρισμένες φαρμακευτικές μελέτες.