Πανελλαδικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών - Παράρτημα Αλεξανδρούπολης