ΝΤΟΚΙΟΥΜΑΤΙΣΜ

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη του AfroGreeks, ενός καλλιτεχνικού προγράμματος πολυμέσων, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μικρού μήκους που καταγράφουν τις ιστορίες ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής που ζουν στην Ελλάδα.

Από το 2009, η ομάδα πίσω από τον οργανισμό έχει χρησιμοποιήσει τις τέχνες - ιδιαιτέρως το μέσο του ντοκιμαντέρ- προκειμένου να καταγράψει θέματα που αφορούν την κοινωνική περιθωριοποίηση και τις διαφορετικές οπτικές της πραγματικότητας.